ЗА НАС

Специалност
„Социални дейности и консултиране“

Присъединете се към на нас!

Бургаски Свободен Университет
Център по хуманитарни науки

Специалност
„Социални дейности и консултиране“

Програмен координатор:
доц. д-р Татяна Коцева
кабинет 505
056/ 900 545
social_work_bsu@abv.bg

Advertisements